Чтобы стать миллиардером, нужна прежде всего удача, значительная доза знаний, огромная работоспособность, но самое главное – вы должны иметь менталитет миллиардера. Менталитет миллиардера – это такое состояние ума, при котором вы сосредотачиваете все свои знания, все свои умения, все свои навыки на достижении поставленной цели.  Пол Гетти

Порядок ведення трудових книжок змінився

Постановою Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь від 07.08.2017 № 41 (далі - Постанова № 41) внесено деякі зміни і доповнення до Інструкції про порядок ведення трудових книжок, затвердженої постановою Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь від 16.06.2014 № 40 « Про трудові книжки »(далі - Інструкція).

Зокрема, в відкоректованому абзаці 3 п. 9 інструкції тепер кажуть, що в трудову книжку вносяться відомості про роботу (прийом на роботу, укладання трудового договору (в тому числі на невизначений термін, строкового трудового договору, контракту), в тому числі на умовах сумісництва (за бажанням працівника), переклад на іншу постійну роботу, присвоєння категорії (розряду, класу), а також звільнення працівника і підстава припинення трудового договору (контракту).

Згідно з новою редакцією п. 11 Інструкції до трудової книжки не вносяться відомості:

 • про роботу за цивільно-правовими договорами та здійсненні підприємницької діяльності;
 • про умови виконання роботи за строковим трудовим договором;
 • про дисциплінарні стягнення, за винятком випадків звільнення працівника як дисциплінарного стягнення;
 • про режим гнучкого робочого часу;
 • про неповний робочий час.

Виключений п. 13 Інструкції, який встановлював, що в трудову книжку особі, призначеній тимчасовим (антикризовим) керуючим, вноситься запис про призначення на посаду тимчасового (антикризового) керуючого з укладенням контракту і звільнення від виконання обов'язків за основним місцем роботи (служби) на період виконання обов'язків тимчасового (антикризового) керуючого.

Але при цьому, звертаємо увагу, залишився п. 34 Інструкції, згідно з яким в трудову книжку особі, призначеній тимчасовим (антикризовим) керуючим, робляться такі записи:

 • про звільнення від виконання обов'язків за основним місцем роботи (служби) на період виконання обов'язків тимчасового (антикризового) керуючого;
 • про призначення тимчасовим (антикризовим) керуючим з укладенням контракту;
 • про звільнення з посади тимчасового (антикризового) керуючого;
 • про продовження роботи (служби) в колишній посаді за основним місцем роботи (служби).

Зазначені записи вносяться наймачем за основним місцем роботи (служби) на підставі наказів (розпоряджень) з посиланням на номер і дату.

Пункт 15 Інструкції тепер говорить, що особам, які мають трудові книжки і не перебувають у трудових відносинах з наймачем на момент зарахування до установи освіти, записи про час навчання і присвоєному розряді за професією робітника вносяться відповідним закладом освіти. Підставою для внесення таких записів є накази установи освіти про зарахування і про відрахування із закладу освіти, свідоцтва про присвоєння кваліфікаційного розряду (класу, категорії) за професією.

До Інструкції внесено зміни, згідно з якими тепер записи в трудових книжках працівників, які працюють у індивідуальних підприємців, які не мають своїх печаток, будуть завірятися печаткою реєструючого органу не за місцем проживання даного індивідуального підприємця, а за місцем його державної реєстрації.

Також в ч. 2 п. 27 Інструкції тепер встановлено, що в трудовій книжці працівника, який працює у індивідуального підприємця, в графі 3 трудової книжки у вигляді заголовка вказуються прізвище, власне ім'я, по батькові цього індивідуального підприємця, найменування державного органу, іншої державної організації, здійснили державну реєстрацію ІП, дата державної реєстрації, реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та індивідуальних підприємців (раніше було - дата і омер рішення про державну реєстрацію).

Постановою Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь від 07

Пункт 34 Інструкції доповнено нормою, згідно з якою в трудову книжку спортсменам, тренерам при тимчасовому переведенні до іншого наймача для продовження заняття професійним спортом вносяться наступні записи:

 • про призупинення дії строкового трудового договору, укладеного у колишнього наймача, на період тимчасового переведення до іншого наймача;
 • про укладення строкового трудового договору з іншим наймачем із зазначенням його найменування;
 • про відновлення дії строкового трудового договору, укладеного у колишнього наймача.

Також п. 41 Інструкції доповнено ч. 3, де йдеться про те, що в разі смерті наймача - фізичної особи, в тому числі індивідуального підприємця, запис про припинення трудового договору (контракту) з працівником вноситься в трудову книжку відповідно реєструючим органом за місцем державної реєстрації індивідуального підприємця, місцевим виконавчим і розпорядчим органом, що зареєстрував трудовий договір (контракт) з домашнім працівником. У графу 3 трудової книжки вноситься запис про припинення трудового договору (контракту) у зв'язку зі смертю наймача - фізичної особи з посиланням на п. 6 ст. 44 Трудового кодексу Республіки Білорусь. У графі 4 трудової книжки в якості підстави внесення запису в трудову книжку вказується номер, дата здійснення запису акта про смерть і найменування органу загсу, яка вчинила зазначену запис.

Нова редакція ч. 1 п. 44 Інструкції говорить, що записи про звільнення працівника (припинення трудового договору (контракту) засвідчуються підписом наймача, іншої особи, уповноваженої на внесення записів до трудових книжок, і печаткою наймача (представництва іноземної організації), уповноваженого органу.

Даний пункт доповнений також нормою, згідно з якою при припиненні трудового договору з працівником індивідуального підприємця, діяльність якого припинена (припинена) у зв'язку з перебуванням в установах кримінально-виконавчої системи, слідчих ізоляторах органів державної безпеки, а також в разі винесення йому вироку, пов'язаного з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, запис про звільнення працівника вноситься в трудову книжку реєструючим органом за місцем державним ой реєстрації індивідуального підприємця і скріплюється печаткою даного реєструючого органу.

Скоригований п. 51 Інструкції говорить, що зміна записів у трудовій книжці про прізвища, власне ім'я, по батькові, дату народження, зміна, доповнення записів про освіту, професії, спеціальності працівника виробляються наймачем за останнім місцем роботи або наймачем при прийомі на роботу на підставі документів , що підтверджують факти, що мають юридичне значення (документ, що засвідчує особу, документ про освіту, документ про навчання та інше), з посиланням на їх реквізити. З переліку документів, що підтверджують факти, що мають юридичне значення виключені свідоцтво про укладення шлюбу і свідоцтво про розірвання шлюбу. Слід так розуміти, що досить в такому випадку документа, що посвідчує особу - адже саме згідно з ним повинна писатися прізвище в трудовій книжці.

У новій редакції викладено також ч. 3 п. 64 Інструкції, тепер вона говорить, що в разі ліквідації організації, припинення діяльності індивідуального підприємця, смерті наймача - фізичної особи дублікат трудової книжки (вкладиша до неї) видається наймачем за новим місцем роботи незалежно від терміну , що пройшов з часу звільнення, на підставі відомостей, що підтверджують ліквідацію організації, припинення діяльності індивідуального підприємця, смерть наймача - фізичної особи, і довідки про період роботи, служби. Деякі зміни торкнулися також норми п. 69 і 70 Інструкції, що стосуються оформлення дубліката трудової книжки.

Постанова № 41 набула чинності 13 жовтня 2017 р

 

Календарь

Реклама

Цитата дня

Я никогда ничего не покупаю, если не могу на одной бумаге описать мои объяснения и причины. Я могу ошибаться, но я буду знать ответ этому. «Я плачу 32 миллиарда долларов за компанию Coca-Cola, потому что…» И если вы не можете ответить на этот вопрос, вам не стоит покупать эти акции. Но если вы ответите на этот вопрос и сделаете это несколько раз, вы заработаете много денег.   Уоррен Баффетт