Чтобы стать миллиардером, нужна прежде всего удача, значительная доза знаний, огромная работоспособность, но самое главное – вы должны иметь менталитет миллиардера. Менталитет миллиардера – это такое состояние ума, при котором вы сосредотачиваете все свои знания, все свои умения, все свои навыки на достижении поставленной цели.  Пол Гетти

Емісія цінних паперів та акцій - реєстрація випуску акцій, порядок і документи

  1. Основні настройки процедури:
  2. Основні документи процедури:
  3. Прийняти рішення про проведення засідання ради директорів (наглядової ради) товариства з питання затвердження...
  4. Провести засідання ради директорів (наглядової ради) товариства у формі спільної присутності
  5. Затвердити звіт про підсумки випуску цінних паперів
  6. Сплатити державне мито
  7. Сформувати пакет документів
  8. Подати пакет документів до реєструючого органу (Банк Росії)
  9. Отримати з Банку Росії документи, що підтверджують реєстрацію випуску цінних паперів та звіту про підсумки...

Для того щоб отримати докладну інструкцію щодо прийняття необхідних рішень в акціонерному товаристві, виберіть відповідні вам пункти опитувального листа. Виходячи з обраних параметрів, сервіс автоматично сформує для вас оптимальний порядок дій, а також повний пакет документів, який вам буде потрібно.

Основні настройки процедури:

- Правовий статус акціонерного товариства.

- Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства.

Основні документи процедури:

- Рішення про випуск акцій.

- Протокол засідання ради директорів (наглядової ради) товариства про затвердження рішення про випуск акцій.

- Звіт про підсумки випуску цінних паперів.

- Наказ про затвердження звіту про підсумки випуску цінних паперів.

- Заява на державну реєстрацію випуску та звіту про підсумки випуску цінних паперів.

- Анкета емітента.

Рішення про випуск акцій підписується особою, яка займає посаду (здійснює функції) одноосібного виконавчого органу товариства, із зазначенням дати підписання і скріплюється печаткою товариства. У разі якщо повноваження одноосібного виконавчого органу товариства передані керуючої організації, рішення про випуск акцій підписується особою, яка займає посаду (здійснює функції) одноосібного виконавчого органу такої керуючої організації. Рішення про випуск акцій підписується особою, яка займає посаду (здійснює функції) одноосібного виконавчого органу товариства, із зазначенням дати підписання і скріплюється печаткою товариства

2.

Прийняти рішення про проведення засідання ради директорів (наглядової ради) товариства з питання затвердження рішення про випуск акцій

Результат: рішення голови ради директорів (наглядової ради).

3.

Провести засідання ради директорів (наглядової ради) товариства у формі спільної присутності

Закон Про АТ не регламентує порядок скликання та проведення засідання ради директорів (наглядової ради) товариства, а встановлює, що порядок скликання та проведення засідань ради директорів (наглядової ради) товариства визначається статутом або внутрішнім документом. Закон Про АТ не регламентує порядок скликання та проведення засідання ради директорів (наглядової ради) товариства, а встановлює, що порядок скликання та проведення засідань ради директорів (наглядової ради) товариства визначається статутом або внутрішнім документом

Разом з тим представляється необхідним:

- Повідомити всіх членів ради директорів (наглядової ради) про проведене засіданні;

- Зареєструвати прибулих членів ради директорів (наглядової ради) товариства в листі реєстрації ;

- Організувати ведення протоколу засідання членів ради директорів (наглядової ради) товариства;

- Провести голосування, з питань, поставлених на голосування;

- Занести результати голосування в протокол засідання ради директорів (наглядової ради);

- Підписати протокол засідання ради директорів (наглядової ради) товариства головуючим на засіданні.

Результат: протокол засідання ради директорів (наглядової ради) товариства. Результат: протокол   засідання ради директорів (наглядової ради) товариства

5.

Затвердити звіт про підсумки випуску цінних паперів

Звіт про підсумки випуску цінних паперів затверджується одноосібним виконавчим органом товариства, якщо статутом прийняття рішення із зазначеного питання не віднесено до компетенції колегіального виконавчого органу або ради директорів (наглядової ради) товариства.

У разі затвердження звіту про підсумки випуску цінних паперів колегіальним виконавчим органом або радою директорів (наглядовою радою) товариства таке рішення приймається на відповідному засіданні та оформляється протоколом. У разі затвердження звіту про підсумки випуску цінних паперів колегіальним виконавчим органом або радою директорів (наглядовою радою) товариства таке рішення приймається на відповідному засіданні та оформляється протоколом

Результат: наказ про затвердження звіту.

6.

Сплатити державне мито

Витрати: 35000 руб. Витрати: 35000 руб

7.

Сформувати пакет документів

- Копія документа, що підтверджує державну реєстрацію товариства - в одному екземплярі у вигляді паперового документа; - Копія документа, що підтверджує державну реєстрацію товариства - в одному екземплярі у вигляді паперового документа;

- Копія (виписка з) протоколу засідання ради директорів (наглядової ради), яким затверджено рішення про випуск акцій, із зазначенням, кворуму і результатів голосування за його твердження - в одному екземплярі у вигляді паперового документа; - Копія (виписка з) протоколу засідання ради директорів (наглядової ради), яким затверджено рішення про випуск акцій, із зазначенням, кворуму і результатів голосування за його твердження - в одному екземплярі у вигляді паперового документа;

- Копія статуту товариства - в одному екземплярі, у вигляді паперового документа; - Копія статуту товариства - в одному екземплярі, у вигляді паперового документа;

- Довідка про оплату статутного капіталу товариства - в одному екземплярі у вигляді паперового документа; - Довідка про оплату статутного капіталу товариства - в одному екземплярі у вигляді паперового документа;

- Копія протоколу установчих зборів, яким прийнято рішення про заснування товариства - в одному екземплярі у вигляді паперового документа; - Копія протоколу установчих зборів, яким прийнято рішення про заснування товариства - в одному екземплярі у вигляді паперового документа;

- Копія договору про створення товариства - в одному екземплярі у вигляді паперового документа; - Копія договору про створення товариства - в одному екземплярі у вигляді паперового документа;

8.

Подати пакет документів до реєструючого органу (Банк Росії)

Державна реєстрація випусків (додаткових випусків) емісійних цінних паперів здійснюється Банком Росії. Державна реєстрація випусків (додаткових випусків) емісійних цінних паперів здійснюється Банком Росії

Термін: не пізніше 30 днів після дати державної реєстрації товариства. Термін: не пізніше 30 днів після дати державної реєстрації товариства

9.

Отримати з Банку Росії документи, що підтверджують реєстрацію випуску цінних паперів та звіту про підсумки випуску цінних паперів

Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про реєстрацію випуску цінних паперів та реєстрації звіту про підсумки випуску цінних паперів Банк Росії видає (надсилає): Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про реєстрацію випуску цінних паперів та реєстрації звіту про підсумки випуску цінних паперів Банк Росії видає (надсилає):

- повідомлення про державну реєстрацію випуску цінних паперів;

- повідомлення про державну реєстрацію звіту про підсумки випуску цінних паперів;

- два екземпляри рішення про випуск цінних паперів з відміткою про його реєстрацію і державним реєстраційним номером випуску;

- два примірники звіту про підсумки випуску цінних паперів з відміткою про державну реєстрацію.

10.

Передати один примірник рішення про випуск акцій особі, яка здійснює ведення реєстру власників цінних паперів товариства (реєстратору)

кінець процедури

Нормативна документація

 

Календарь

Реклама

Цитата дня

Я никогда ничего не покупаю, если не могу на одной бумаге описать мои объяснения и причины. Я могу ошибаться, но я буду знать ответ этому. «Я плачу 32 миллиарда долларов за компанию Coca-Cola, потому что…» И если вы не можете ответить на этот вопрос, вам не стоит покупать эти акции. Но если вы ответите на этот вопрос и сделаете это несколько раз, вы заработаете много денег.   Уоррен Баффетт