Чтобы стать миллиардером, нужна прежде всего удача, значительная доза знаний, огромная работоспособность, но самое главное – вы должны иметь менталитет миллиардера. Менталитет миллиардера – это такое состояние ума, при котором вы сосредотачиваете все свои знания, все свои умения, все свои навыки на достижении поставленной цели.  Пол Гетти

Принципи кредитування. Класифікація банківського кредиту

 1. Класифікація банківського кредитування
 2. Форми банківського кредиту
 3. Об'єкти і суб'єкти банківського кредиту
 4. Короткострокові, довгострокові і онкольні кредити
 5. Корпоративні та споживчі кредити
 6. Готівкові і безготівкові кредити
 7. Види забезпечення кредитів

Стрімкий розвиток і модифікації банківської діяльності, мають місце в сучасній світовій та національній економіці, ні в якій мірі не благали значення кредитування як першочерговий функції банків.

Як і раніше, саме кредитування є основною статтею активних вкладень, що генерують одночасно найбільш стабільні і вагомі обсяги доходів, а також найбільший ризик, якому піддається банківська діяльність.

У будь-якій національній кредитній системі саме банківський кредит виступає найбільш розвиненою формою боргових грошових відносин.

Класифікація банківського кредитування

Стрімкий розвиток і модифікації банківської діяльності, мають місце в сучасній світовій та національній економіці, ні в якій мірі не благали значення кредитування як першочерговий функції банків

Класифікація банківського кредитування

Банківське кредитування будується на наступних принципах:

 • зворотність;
 • терміновість;
 • платність;
 • забезпеченість (в більшості випадків).

Банківський кредит має інституційний характер, тобто передбачає укладання угоди між кредитодавцем та кредитоотримувачем - укладення кредитного договору. За кредитним договором банк зобов'язується надати грошові кошти (кредит) іншій особі (кредитоотримувачу) в розмірі та на умовах, визначених договором, а отримувач кредиту зобов'язується повернути (погасити) кредит та сплатити проценти за користування ним. При цьому стягування кредитодавцем будь-яких додаткових платежів (комісійних та інших) за користування кредитом не допускається.

Читайте також: Бізнес план для кредиту: розділи, висновки. Забезпечення виконання зобов'язань по кредиту.

Форми банківського кредиту

Форми банківського кредиту

Об'єкти і суб'єкти банківського кредиту

Об'єктом банківського кредиту виступають грошові кошти (позиковий капітал), які надаються кредитодавцем в борг кредитоотримувачу на певні цілі або в безцільовий порядку.

Суб'єктами (учасниками) банківського кредиту є, з одного боку, банк або небанківська кредитно-фінансова організація (далі - банк) - кредитодавець, з іншого боку, юридичні та фізичні особи - кредитоотримувачі.

Днем надання кредиту вважається день, в який сума кредиту зарахована на рахунок кредитоотримувача, або перерахована банком в оплату розрахункових документів, представлених кредитоотримувачем, або використана відповідно до вказівок кредитоотримувача, або видана кредитоотримувачу готівковими коштами.

Короткострокові, довгострокові і онкольні кредити

Кредити, які передбачають утворення поточних активів, відносяться до короткострокових (з терміном погашення до 1 року), в той час як кредити, які передбачають утворення необоротних активів - до довгострокових (з терміном погашення понад 1 року).

Іноді розглядаються так звані онкольні кредити, погашення яких кредитоотримувачем здійснюється на першу вимогу банку (протягом 30 календарних днів). Однак в Республіці Білорусь подібні кредити не поширені.

Корпоративні та споживчі кредити

Кредити юридичним особам - як представникам реального сектора економіки - часто називають корпоративними кредитами. З урахуванням масштабу бізнесу з цієї групи можна виділити кредити великому бізнесу, кредити малому і середньому бізнесу, мікрокредити;

Кредити фізичним особам - як представникам сектора домашніх господарств - виділяють в групу споживчих кредитів; споживчі кредити видаються банком на цілі придбання споживчих товарів тривалого користування, придбання або будівництва нерухомості та рухомого майна, оплату навчання та ін.

Готівкові і безготівкові кредити

Кредити можуть видаватися в безготівковій формі і готівковими коштами. Кредити юридичним особам надаються в безготівковій формі. Основна маса кредитів юридичним особам (крім банків), а також значна частина кредитів фізичним особам є забезпеченими кредитами.

Види забезпечення кредитів

Види забезпечення кредитів

Забезпечення по кредиту є додатковим важелем мінімізації ризику неповернення кредиту, покриттям грошового боргу кредитоотримувача іншими цінностями. Кредити, отримані без надання банку належного забезпечення, називаються незабезпеченими або бланковими.

Читайте також: Етапи кредитного процесу. Заявка на отримання кредиту

Виконання зобов'язань за кредитним договором банки приймають такі види забезпечення:

 • запорукою нерухомого та рухомого майна;
 • гарантійним депозитом грошей;
 • перекладом на кредитодавця правового титулу на майно;
 • поручительством;
 • гарантією.

За формою надання кредиту розрізняють:

 • разові (одноразові) кредити;
 • кредитна лінія;
 • кредитування у формі «овердрафт»;
 • синдикований (консорціальний) кредит.

 

Календарь

Реклама

Цитата дня

Я никогда ничего не покупаю, если не могу на одной бумаге описать мои объяснения и причины. Я могу ошибаться, но я буду знать ответ этому. «Я плачу 32 миллиарда долларов за компанию Coca-Cola, потому что…» И если вы не можете ответить на этот вопрос, вам не стоит покупать эти акции. Но если вы ответите на этот вопрос и сделаете это несколько раз, вы заработаете много денег.   Уоррен Баффетт