Чтобы стать миллиардером, нужна прежде всего удача, значительная доза знаний, огромная работоспособность, но самое главное – вы должны иметь менталитет миллиардера. Менталитет миллиардера – это такое состояние ума, при котором вы сосредотачиваете все свои знания, все свои умения, все свои навыки на достижении поставленной цели.  Пол Гетти

Насичена пара, кипіння, вологість повітря.

Насичений пар.

Насичений пар

Якщо посудина з рідиною щільно закрити, то спочатку кількість рідини зменшиться, а потім буде залишатися постійним. При нез Менн ой температурі система рідина - пар прийде в стан теплової рівноваги і буде перебувати в ньому як завгодно довго. Одночасно з процесом випаровування відбувається і конденсація, обидва процеси в середньому комп енсіруют один одного. У перший момент, після того як рідина наллють у посудину і закриють його, рідина буде випаровуватися і щільність пара над нею буде збільшуватися. Проте одночасно з цим буде рости і число молекул, які повертаються в рідину. Чим більше щільність пара, тим більше число його молекул повертається в рідину. В результаті в закритій посудині при постійній температурі встановиться динамічна (рухома) рівновага між рідиною і парою, т. Е. Число молекул, що залишають поверхню рідини за Незнач р ий проміжок часу, дорівнюватиме в середньому числу молекул пара, які повернулися за той же час в рідинний ь. Пар, нах одящійся в динамічній рівновазі зі своєю рідиною, називають насиченою парою. Це визначення подчерки кість, що в даному обсязі при даній температурі не може перебувати більшу кількість пара.

Більш детально тут

Тиск насиченої пари.

Що буде відбуватися з насиченою парою, якщо зменшити займаний ним об'єм? Наприклад, якщо стискати пар, що знаходиться в рівновазі з рідиною в циліндрі під поршнем, підтримуючи температуру вмісту циліндра сталою. При стисненні пара рівновагу почне порушуватися. Щільність пара в перший момент трохи збільшиться, і з газу в рідину почне переходити більша кількість молекул, ніж з рідини в газ. Адже число молекул, що залишають рідину в одиницю часу, залежить тільки від температури, і стиснення пари це число не змінює. Процес триває до тих пір, поки знов не встановиться динамічна рівновага і щільність пара, а значить, і концентрація його молекул не приймуть колишніх своїх значень. Отже, концентрація молекул насиченої пари при постійній температурі не залежить від його обсягу. Так як тиск пропорційно концентрації молекул (p = nkT), то з цього визначення випливає, що тиск насиченої пари не залежить від займаного ним обсягу. Тиск pн.п. пара, при якому рідина знаходиться в рівновазі зі своїм парою, називають тиском насиченої пари.

Залежність тиску насиченої пари від температури.

Стан насиченої пари, як показує досвід, наближено описується рівнянням стану ідеального газу, а його тиск визначається формулою Р = nкТ З ростом температури тиск зростає. Так як тиск насиченої пари не залежить від об'єму, то, отже, воно залежить тільки від температури. Однак залежність рн.п. від Т, знайдена експериментально, не є прямо пропорційною, як у ідеального газу при постійному обсязі. Зі збільшенням температури тиск реального насиченого пара зростає швидше, ніж тиск ідеального газу (рис. Навчаючи стік кривої 12). Чому це відбувається? При нагріванні рідини в закритій посудині частина рідини перетворюється в пар. В результаті згідно з формулою Р = nкТ тиск насиченої пари зростає не тільки внаслідок підвищення температури рідини, але і внаслідок збільшення концентрації молекул (щільності) пара. В основному збільшення тиску при підвищенні температури визначається саме збільшенням конц ентрац ії. (Головна відмінність в поведінці і деального газу і насиченої пари полягає в тому, що при зміні температури пара в закритій посудині (або при зміні обсягу при постійній температурі) змінюється маса пари. Рідина частково перетворюється на пару, або, навпаки, пар частково Конденсируя ться . З ідеальним газом нічого подібного не відбувається.). Коли вся рідина випарується, пар при подальшому нагріванні перестане бути насиченим і його тиск при постійному обсязі буде вік ать прямо пропорційно абсолютній температурі (див. Рис., Ділянка кривої 23).

Кипіння.

Кипіння - це інтенсивний перехід речовини з рідкого стану в газоподібний, що відбувається по всьому об'єму рідини (а не тільки з її поверхні). (Конденсація - зворотний процес.) У міру збільшення температури рідини інтенсивність випаровування збільшується. Нарешті, рідина починає кипіти. При кипінні по всьому об'єму рідини утворюються швидко зростаючі бульбашки пара, які спливають на поверхню. Температура кипіння рідини залишається постійною. Це відбувається тому, що вся що підводиться до рідини енергія витрачається на перетворення її в пару. За яких умов починається кипіння?

У рідині завжди присутні розчинені гази, що виділяються на дні і стінках посудини, а також на зважених в рідини порошинки, які є центрами пароутворення. Пари рідини, що знаходяться всередині бульбашок, є насиченими. Зі збільшенням температури тиск насиченої пари зростає і бульбашки збільшуються в розмірах. Під дією сили, що виштовхує вони спливають вгору. Якщо верхні шари рідини мають нижчу температуру, то в цих шарах відбувається конденсація пари в бульбашках. Тиск стрімко падає, і бульбашки закриваються. Закриття відбувається настільки швидко, що стінки бульбашки, стикаючись, роблять щось на зразок вибуху. Безліч таких мікровзривов створює характерний шум. Коли рідина достатньо прогріється, бульбашки перестануть закриватися і спливуть на поверхню. Рідина закипить. Поспостерігайте уважно за чайником на плиті. Ви виявите, що перед закипанням він майже перестає шуміти. Залежність тиску насиченої пари від температури пояснює, чому температура кипіння рідини залежить від тиску на її поверхню. Бульбашка пара може рости, коли тиск насиченої пари всередині нього трохи перевершує тиск в рідині, що складається з тиску повітря на поверхню рідини (зовнішній тиск) і гідростатичного тиску стовпа рідини. Кипіння починається при температурі, при якій тиск насиченої пари в бульбашках порівнюється з тиском у рідині. Чим більше зовнішній тиск, тим вище температура кипіння. І навпаки, зменшуючи зовнішній тиск, ми тим самим знижуємо температуру кипіння. Відкачуючи насосом повітря і пари води з колби, можна змусити воду кипіти при кімнатній температурі. У кожної рідини своя температура кипіння (яка залишається постійною, поки вся рідина не википить), яка залежить від тиску її насиченої пари. Чим вище тиск насиченої пари, тим нижче температура кипіння рідини.

Заповни опорний конспект Контрольні питання

Вологість повітря і її вимір.

У навколишньому нас повітрі практично завжди знаходиться певна кількість водяної пари. Вологість повітря залежить від кількості водяної пари, що міститься в ньому. Сире повітря містить більший відсоток молекул води, ніж сухий. Біль шое значення має відносна вологість повітря, повідомлення про яку кожен день звучать в зведеннях метеопрогнозу.


Біль шое значення має відносна вологість повітря, повідомлення про яку кожен день звучать в зведеннях метеопрогнозу

Відно вальну вологість - це відношення щільності водяної пари, що міститься в повітрі, до щільності насиченої пари при даній температурі, виражене у відсотках (показує, наскільки водяна пара в повітрі близький до насичення).

Точка роси

Сухість або вологість повітря залежить від того, наскільки близький його водяна пара до насичення. Якщо вологе повітря охолоджувати, то що знаходиться в ньому пар можна довести до насичення, і далі він буде конденсуватися. Ознакою того, що пар наситився є поява перших крапель сконденсировавшейся рідини - роси. Температура, при якій пара, що знаходиться в повітрі, стає насиченим, називається точкою роси. Точка роси також характеризує вологість повітря. Приклади: випадання роси під ранок, запотівання холодного скла, якщо на нього подихати, освіту краплі води на холодній водопровідній трубі, вогкість в підвалах будинків. Для вимірювання вологості повітря використовують вимірювальні прилади - гігрометри. Існують кілька видів гігрометрів, але основні: волосной і психрометрический.


Так як безпосередньо виміряти тиск водяної пари в повітрі складно, відносну вологість повітря вимірюють непрямим шляхом. Відомо, що від відносної вологості повітря залежить швидкість випаровування. Чим менше вологість повітря, тим легше волозі випаровуватися. У психрометрами є два термометра. Один - звичайний, його називають сухим. Він вимірює температуру навколишнього повітря. Колба іншого термометра обмотана тканинним гнітом і опущена в ємність з водою. Другий термометр показує не температуру повітря, а температуру вологого гніту, звідси і назва зволожений термометр. Чим менше вологість повітря, тим інтенсивніше випаровується волога з гніту, тим більша кількість теплоти в одиницю часу відводиться від увлажненного термометра, тим менше його свідчення, отже, тим більше різниця показань сухого і зволоженого термометрів. Визначивши різницю показань сухого і зволоженого термометрів, за спеціальною таблицею, розташованої на психрометрами, знаходять значення відносної вологості.

джерело: http://5fan.ru/wievjob.php?id=1361

Що буде відбуватися з насиченою парою, якщо зменшити займаний ним об'єм?
Чому це відбувається?
За яких умов починається кипіння?
Php?
 

Календарь

Реклама

Цитата дня

Я никогда ничего не покупаю, если не могу на одной бумаге описать мои объяснения и причины. Я могу ошибаться, но я буду знать ответ этому. «Я плачу 32 миллиарда долларов за компанию Coca-Cola, потому что…» И если вы не можете ответить на этот вопрос, вам не стоит покупать эти акции. Но если вы ответите на этот вопрос и сделаете это несколько раз, вы заработаете много денег.   Уоррен Баффетт